ఫిబ్రవరి: నైజీరియా అత్యంత క్రిప్టో-అబ్సెసెడ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే దేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా

ఫిబ్రవరి: నైజీరియా అత్యంత క్రిప్టో-అబ్సెసెడ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే దేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా

A new study has ranked Nigeria as the country most curious about cryptocurrency post the April crypto market crash. The same study findings show Kenya as the second-highest ranked African country. According to Bobby Ong, co-founder of Coingecko, the countries topping the list seem more interested in buying the dip and this highlights “their long-term outlook for cryptocurrencies.”

Nigerian Solana Searches Third Highest Globally

After the cryptocurrency market crashed in April, a new study found Nigeria as the number one ranked country among English-speaking countries that are most interested in cryptocurrency. According to the findings of a study undertaken by Coingecko, Nigeria’s score of 371 surpasses that of second-ranked United Arab Emirates (UAE) ద్వారా 101, and that of third-placed Singapore by 110.

Elaborating on Nigeria — whose central bank directed financial institutions to block crypto entities from the banking ecosystem — a report released by the crypto price tracker Coingecko states:

Nigeria topped the list for its population having the highest search levels for the phrases ‘cryptocurrency’, ‘invest in crypto’ and ‘buy crypto’ worldwide. Additionally, the population of Nigeria search for the cryptocurrency ‘Solana’ the third most worldwide.

BTC మరియు ETH Trending Cryptos in the UK

After the West African nation, Kenya is the next highest ranked English-speaking African country with a score of 143. Overall, Kenya is ranked number 15. In the sixth-ranked United Kingdom (198), BTC, ETH, and polygon are all trending cryptocurrencies, the report said. With a score of 157, the United States — one of the world’s biggest cryptocurrency markets — is ranked twelfth.

మరోవైపు, in his comments on the study’s findings, Bobby Ong, Coingecko’s COO and co-founder, said:

“This year, we see a major correction from previous bull cycle highs, which have resulted in significant price drawdowns in an unforgiving macroeconomic environment. This study provides interesting insight into which countries remain most interested in cryptocurrency in spite of market pullbacks.”

The COO added that countries topping the list seem more interested in buying the dip, therefore highlighting “their long-term outlook for cryptocurrencies.”

Register your email here to get a weekly update on African news sent to your inbox:

ఈ కథలో ట్యాగ్‌లు

What are your thoughts on this story? Let us know what you think in the comments section below.

Terence Zimwara

Terence Zimwara is a Zimbabwe award-winning journalist, author and writer. He has written extensively about the economic troubles of some African countries as well as how digital currencies can provide Africans with an escape route.


చిత్ర క్రెడిట్స్: షట్టర్‌స్టాక్, పిక్సాబే, వికీ కామన్స్

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది నేరుగా ఆఫర్ లేదా కొనుగోలు లేదా విక్రయించే ఆఫర్ యొక్క అభ్యర్థన కాదు, లేదా ఏదైనా ఉత్పత్తుల సిఫార్సు లేదా ఆమోదం, సేవలు, లేదా కంపెనీలు. krakow3d.com పెట్టుబడిని అందించదు, పన్ను, చట్టపరమైన, లేదా అకౌంటింగ్ సలహా. సంస్థ లేదా రచయిత బాధ్యత వహించరు, ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా, ఏదైనా కంటెంట్‌ని ఉపయోగించడం లేదా వాటిపై ఆధారపడటం వల్ల లేదా దానికి సంబంధించి ఏదైనా నష్టం లేదా నష్టం జరగడం లేదా ఆరోపించడం, ఈ వ్యాసంలో పేర్కొన్న వస్తువులు లేదా సేవలు.

చదవండి నిరాకరణ