ఫిబ్రవరి: జూన్‌లో క్రిప్టో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఉత్పత్తుల AUM రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది, డిసెంబర్ నుండి ట్రస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ గార్నర్ అత్యల్ప మొత్తం 2020

ఫిబ్రవరి: జూన్‌లో క్రిప్టో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఉత్పత్తుల AUM రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది, డిసెంబర్ నుండి ట్రస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ గార్నర్ అత్యల్ప మొత్తం 2020

The latest data from Cryptocompare shows that assets under management (AUM) of crypto investment products reached record lows during the month of June. The data also shows 21 Shares Short Bitcoin ETP as the only digital investment product that registered a positive 30-day return (30.8%) as of June 23.

Three Arrows Capital Insolvency Factor

The AUM of crypto investment products dropped to record lows in the month of June 2022, the latest data from Cryptocompare has shown. According to the regulated benchmark administrator and digital asset data firm, this drop in the AUM was primarily caused by the uncertainties surrounding the future of crypto lending companies like Three Arrows Capital.

As the data ప్రదర్శనలు, crypto exchange-traded funds (ETFs) had the most significant drop, a 52.0% decline to $1.31 billion in AUM. On the other hand, trust products which account for 80.3% of the market fell by 35.8% finishing the month at $17.3 బిలియన్. Exchange-traded commodities (ETCs) and exchange-traded notes (ETNs) fell by 36.7% మరియు 30.6% కు $1.34 బిలియన్ మరియు $1.61 బిలియన్, respectively. Summarizing the findings, Cryptocompare said:

All four product types made new record lows with Trust products recording the lowest AUM since December 2020, while ETCs AUM reached its lowest since October 2020. ETNs and ETFs followed, recording their lowest AUM since January 2021 and April 2021 respectively.

21 Shares Bucks Trend

మరోవైపు, the report notes that 21 Shares Short Bitcoin ETP is the only digital investment product that registered a positive 30-day return (30.8%) as of June 23. As of June 27, the ETP had an AUM of $16.5 మిలియన్, which is an all-time high for the product. After rising for three consecutive months, this ETP has emerged as one of the few products that appears to take advantage of current market conditions, the report said.

In contrast to the 21 Shares, Purpose and Coinshares ETPs had the largest outflows in BTC మరియు ETH during the same period.

“Purpose Bitcoin ETF (BTCC) sold 18,170 BTC while 3iq Coinshares Bitcoin ETF (BTCQ) saw 7,384 BTC flow out of the fund (as of 24th June). Overall, the two registered drops of 56.7% మరియు 57.1% in AUM in June, respectively. Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO) saw the largest inflow after purchasing 7,264 BTC during the month,” the digital asset data firm’s report noted.

The data also shows that 3iq Coinshares Ether ETF (ETHQ), which had an outflow of 26,499 ETH, recorded the biggest outflow among ethereum products during the period. It was followed by Purpose Ether ETF (ETHH) which saw an outflow of 24,409 ETH జూన్ నెలలో.

ఈ కథలో ట్యాగ్‌లు

What are your thoughts on this story? Let us know what you think in the comments section below.

Terence Zimwara

Terence Zimwara is a Zimbabwe award-winning journalist, author and writer. He has written extensively about the economic troubles of some African countries as well as how digital currencies can provide Africans with an escape route.


చిత్ర క్రెడిట్స్: షట్టర్‌స్టాక్, పిక్సాబే, వికీ కామన్స్

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది నేరుగా ఆఫర్ లేదా కొనుగోలు లేదా విక్రయించే ఆఫర్ యొక్క అభ్యర్థన కాదు, లేదా ఏదైనా ఉత్పత్తుల సిఫార్సు లేదా ఆమోదం, సేవలు, లేదా కంపెనీలు. krakow3d.com పెట్టుబడిని అందించదు, పన్ను, చట్టపరమైన, లేదా అకౌంటింగ్ సలహా. సంస్థ లేదా రచయిత బాధ్యత వహించరు, ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా, ఏదైనా కంటెంట్‌ని ఉపయోగించడం లేదా వాటిపై ఆధారపడటం వల్ల లేదా దానికి సంబంధించి ఏదైనా నష్టం లేదా నష్టం జరగడం లేదా ఆరోపించడం, ఈ వ్యాసంలో పేర్కొన్న వస్తువులు లేదా సేవలు.

చదవండి నిరాకరణ