రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ యొక్క రాబర్ట్ కియోసాకి బిట్‌కాయిన్ $ 9K వద్ద దిగువకు వెళ్లగలదని భావిస్తున్నాడు - అతను ఎందుకు బుల్లిష్‌గా ఉన్నాడో వెల్లడిస్తుంది

రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ యొక్క రాబర్ట్ కియోసాకి బిట్‌కాయిన్ $ 9K వద్ద దిగువకు వెళ్లగలదని భావిస్తున్నాడు - అతను ఎందుకు బుల్లిష్‌గా ఉన్నాడో వెల్లడిస్తుంది

The famous author of the best-selling book Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, has explained why he is still bullish about bitcoin. He’s waiting for the cryptocurrency to test a new bottom before getting in, which he indicated could be as low as $9K.

Kiyosaki Believes the Price of Bitcoin Could Fall to $9K

The author of Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, is still bullish about bitcoin. He’s waiting for the price of BTC to test a new bottom before getting in.

Rich Dad Poor Dad is a 1997 book co-authored by Kiyosaki and Sharon Lechter. It has been on the New York Times Best Seller List for over six years. More than 32 million copies of the book have been sold in over 51 languages across more than 109 countries.

Kiyosaki tweeted Wednesday, “I remain bullish on bitcoin’s future.” He added that he’s waiting for bitcoin to test a new bottom, suggesting that it could be $20K, $14K, $11K, or even $9K.

The famous author proceeded to explain why he’s still bullish about bitcoin. The Federal Reserve and the Treasury Department are corrupt organizations and they will self-destruct before they regain honesty, integrity, and moral compass, Kiyosaki described.

Rich Dad Poor Dad's Robert Kiyosaki Thinks Bitcoin Could Bottom Out at $9K — Reveals Why He Remains Bullish

Last week, Kiyosaki tweeted that he’s waiting for the bottom before getting into bitcoin. ఆ సమయంలో, he expected the bottom to be around $17K but later said that it could even be lower, at $11K.

This was also not the first time Kiyosaki has expressed his distrust towards the Biden administration, the Treasury, and the Fed. The famous author has also been recommending bitcoin to investors for quite some time.

In March, Kiyosaki said the U.S. dollar was about to implode, blaming President Biden for causing inflation. He recommended gold, silver, bitcoin (BTC), ethereum (ETH), and solana (వర్చువల్ రియల్ ఎస్టేట్ ధరతో కూడిన టెర్రాజెరో టెక్నాలజీస్ మెటావర్స్ తనఖాలను అందిస్తుంది) as investments at the time.

అయితే, Kiyosaki also previously warned that crypto is not without its problem. He cautioned that eventually, the government will seize all cryptocurrencies and fold them into a government crypto. Nonetheless, he said that the Russia-Ukraine war is “giving rise to crypto as a safer haven than government fake fiat money.”

Tags in this story

What do you think about Robert Kiyosaki’s comments? దిగువ వ్యాఖ్యల విభాగంలో మాకు తెలియజేయండి.

Kevin Helms

A student of Austrian Economics, Kevin found Bitcoin in 2011 and has been an evangelist ever since. His interests lie in Bitcoin security, open-source systems, network effects and the intersection between economics and cryptography.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Disclaimer: This article is for informational purposes only. It is not a direct offer or solicitation of an offer to buy or sell, or a recommendation or endorsement of any products, services, or companies. krakow3d.com does not provide investment, tax, చట్టపరమైన, or accounting advice. Neither the company nor the author is responsible, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any content, goods or services mentioned in this article.

Read disclaimer