సిటీ, వెల్స్ ఫార్గో, BNY మెల్లన్ క్రిప్టో ఫర్మ్ టాలోస్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన డిజిటల్ ఆస్తుల యొక్క సంస్థాగత స్వీకరణ వేగవంతం అవుతుంది

సిటీ, వెల్స్ ఫార్గో, BNY మెల్లన్ క్రిప్టో ఫర్మ్ టాలోస్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన డిజిటల్ ఆస్తుల యొక్క సంస్థాగత స్వీకరణ వేగవంతం అవుతుంది

Several major financial services firms, including Citi, వెల్స్ ఫార్గో, and BNY Mellon, are investing in institutional digital asset technology provider Talos, which aims to remove “the barriers to wide-scale crypto adoption.” The latest funding round values the company at $1.25 బిలియన్.

సిటీ, వెల్స్ ఫార్గో, BNY Mellon Participate in $105M Funding Round for Digital Asset Tech Firm

A number of major financial services companies, including Citi and Wells Fargo, have joined a funding round for Talos, a global firm that provides institutional digital asset trading technology.

Talos announced a $105 million Series B funding round Tuesday that values the company at $1.25 బిలియన్.

“Our institutional-grade infrastructure technology supports the full lifecycle of digital asset trading, from price discovery to execution through to settlement,” its website describes, adding that “Talos is removing the barriers to wide-scale crypto adoption.”

The funding round was led by global growth equity firm General Atlantic, the announcement notes, adding:

New investors including Stripes, BNY Mellon, సిటీ, Wells Fargo Strategic Capital, DRW Venture Capital, SCB 10x, Matrix Capital Management, Fin VC and Voyager Digital, Graticule Asset Management Asia (GAMA) and Leadblock Partners joined the round.

Existing Talos investors included Andreessen Horowitz (a16z), Paypal Ventures, Castle Island Ventures, Fidelity Investments, Illuminate Financial, Initialized Capital, and Notation Capital.

Anton Katz, co-founder and CEO of Talos, commented:

This funding round represents a major inflection point for the industry. We’ve long heard that ‘the institutions are coming.’ The institutions are now here, and we’re extremely proud to be the digital asset trading platform of choice for leading institutions around the world.

Tags in this story
వికీపీడియా, BNY Mellon, సిటీ, CitiBank, CitiGroup, క్రిప్టో, crypto infrastructure, క్రిప్టోకరెన్సీ, funding round, telos, వెల్స్ ఫార్గో

What do you think about major financial services companies investing in digital asset firms? దిగువ వ్యాఖ్యల విభాగంలో మాకు తెలియజేయండి.

Kevin Helms

A student of Austrian Economics, Kevin found Bitcoin in 2011 and has been an evangelist ever since. His interests lie in Bitcoin security, open-source systems, network effects and the intersection between economics and cryptography.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Disclaimer: This article is for informational purposes only. It is not a direct offer or solicitation of an offer to buy or sell, or a recommendation or endorsement of any products, services, or companies. krakow3d.com does not provide investment, tax, చట్టపరమైన, or accounting advice. Neither the company nor the author is responsible, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any content, goods or services mentioned in this article.

Read disclaimer