వెస్ట్రన్ యూనియన్ రష్యాలో కార్యకలాపాలను నిలిపివేసింది: ATOM 1-నెల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది, MATIC 1-వారం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది

అణువు was fast approaching a one-month high during Tuesday’s session, as bullish momentum continued to rise following recent gains. This move comes as MATIC also climbed higher, hitting its highest level since June 29 in the process.

Cosmos (అణువు)

అణువు was trading higher on Tuesday, as prices rose to a multi-week high earlier in today’s session.

The token rose to an intraday peak of $9.27 following yesterday’s July 4 celebrations, where prices hit a low of $8.14.

Today’s peak sees అణువు/USD hit its highest point since June 9, as prices made their way down below the $10 mark.

Biggest Movers: ATOM Approaches 1-Month High, MATIC Hits 1-Week High
అణువు/USD – Daily Chart

అయితే, following recent gains, అణువు may be set to once again climb above $10, as bullish pressure continues to intensify.

Although recent momentum has been higher, following today’s high, gains somewhat eased, with some opting to exit rather than push for further gains.

This uncertainty came as prices hit a resistance point at $9.10, which hasn’t been broken in nearly four weeks.

Polygon (MATIC)

MATIC has once again made the news for being a notable mover, as prices continue to move away from last week’s low.

Prices hit a bottom of $0.4218 on Friday, however, they surged to an intraday peak of $0.5325 earlier in today’s session.

This is the highest point MATIC/USD has reached since June 29, and comes as the $0.4375 support point has stabilized.

Biggest Movers: ATOM Approaches 1-Month High, MATIC Hits 1-Week High
MATIC/USD – Daily Chart

Looking at the chart, today’s surge also comes following a breakout of the 45.50 ceiling on the 14-day RSI.

As of writing, the Relative Strength Index is tracking at 47.40, which is its highest reading in the last seven days.

Should this uptrend continue, MATIC could soon be colliding with yet another ceiling, this time at the $0.5557 point.

ఈ కథలో ట్యాగ్‌లు

Will MATIC sell off once this resistance point is hit? Let us know your thoughts in the comments.

Eliman Dambell

Eliman brings a eclectic point of view to market analysis, having worked as a brokerage director, retail trading educator, and market commentator in Crypto, Stocks and FX.
చిత్ర క్రెడిట్స్: షట్టర్‌స్టాక్, పిక్సాబే, వికీ కామన్స్

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది నేరుగా ఆఫర్ లేదా కొనుగోలు లేదా విక్రయించే ఆఫర్ యొక్క అభ్యర్థన కాదు, లేదా ఏదైనా ఉత్పత్తుల సిఫార్సు లేదా ఆమోదం, సేవలు, లేదా కంపెనీలు. krakow3d.com పెట్టుబడిని అందించదు, పన్ను, చట్టపరమైన, లేదా అకౌంటింగ్ సలహా. సంస్థ లేదా రచయిత బాధ్యత వహించరు, ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా, ఏదైనా కంటెంట్‌ని ఉపయోగించడం లేదా వాటిపై ఆధారపడటం వల్ల లేదా దానికి సంబంధించి ఏదైనా నష్టం లేదా నష్టం జరగడం లేదా ఆరోపించడం, ఈ వ్యాసంలో పేర్కొన్న వస్తువులు లేదా సేవలు.

చదవండి నిరాకరణ