ఆస్ట్రేలియా తర్వాత బిట్‌కాయిన్ ఇటిఎఫ్‌ను జాబితా చేస్తుంది 4 క్లియరింగ్‌హౌస్ పార్టిసిపెంట్‌లు కఠినమైన మార్జిన్ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉంటారు

ఆస్ట్రేలియా తర్వాత బిట్‌కాయిన్ ఇటిఎఫ్‌ను జాబితా చేస్తుంది 4 క్లియరింగ్‌హౌస్ పార్టిసిపెంట్‌లు కఠినమైన మార్జిన్ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉంటారు

Australia is set to get its first bitcoin exchange-traded fund (ETF) after a report suggested the countrys clearinghouse, ASX Clear, confirmed that four market participants agreed to meet its stringent margin requirements.

ASX Clears Margin Requirements

An Australian clearinghouse controlling access to the countrys equity capital markets, ASX Clear, is expected to approve a bitcoin exchange-traded fund (ETF), a report has said. The thumbs up to what is said to be Australias first bitcoin ETF became possible after three institutional participants and one retail participant reportedly agreed to the clearinghouse margin requirements.

According to an AFR క్రిప్టో నిబంధనలపై దక్షిణాఫ్రికా ట్రెజరీ, the four participants agreed to provide ASX Clears required margin of 42% before it allowed trading in the ETF. The report said this requirement was needed in order to cover the settlement risks that are associated with bitcoin.

We are now at our minimum number of clearing participants and that means we are good to go,” Hamish Treleaven, the CEO of ASX Clear is quoted explaining.

The CEO added that the clearinghouse will consequently issue a notice that gives market participants seven daysnotice of ASX Clears regulatory approval. The notice, according to the report, is intended to give brokers, clearers, investors and market makers time to prepare for the ETF.

The Cosmos Asset Management bitcoin ETF will be the only bitcoin ETF product available when trading commences on the Cboe trading venue on April 27, the report said. There are expectations that $1 billion will roll into the bitcoin ETF once it is listed.

The Regulators About-Face

మరోవైపు, the report noted that the approval of the bitcoin ETF had come some two years after the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ruled out listing a crypto ETF in the country. అయితే, the regulator would later shift its position after it was pressured by the countrys politicians, the report said.

As noted in the report, the approval of Cosmos Asset Management bitcoin ETF likely means other trading venues such as NSX might also list a bitcoin ETF.

What are your thoughts on this story? Tell us what you think in the comments section below.