Solana stopt blokproductie, Validators verteld om zich voor te bereiden op een herstart, Decentralisatie van het netwerk bekritiseerd

In juni 1, 2022, the Solana network halted block production again as the blockchain network has stopped working a number

Read more