Тенденциите в грижите за домашни любимци се движат от това, че по-младите хора си вземат домашни любимци, казва изпълнителният директор на Zoetis

Тенденциите в грижите за домашни любимци се движат от това, че по-младите хора си вземат домашни любимци, казва изпълнителният директор на Zoetis

Kristin Peck, Zoetis CEO, joins 'Closing Bell' to discuss the company's quarterly earnings results, the market reaction and how inflation is impacting Zoetis.