ABŞ senatorları CFTC-yə Rəqəmsal Əmtəə Spot Bazarı üzərində müstəsna yurisdiksiya vermək üçün qanun layihəsini təqdim etdilər

ABŞ senatorları CFTC-yə Rəqəmsal Əmtəə Spot Bazarı üzərində müstəsna yurisdiksiya vermək üçün qanun layihəsini təqdim etdilər

ABŞ. senatorlar Əmtəə Fyuçers Ticarət Komissiyasına səlahiyyət vermək üçün “2022-ci il Rəqəmsal Əmtəə İstehlakçılarının Müdafiəsi Aktı”nı təqdim etdilər. (CFTC) “with exclusive jurisdiction over the digital commodities spot market.”

Digital Commodities Consumer Protection Act

ABŞ. Senators Debbie Stabenow (D-MI), John Boozman (R-AR), Cory Booker (D-NJ), and John Thune (R-SD) introduced Wednesday the “Digital Commodities Consumer Protection Act of 2022.”

The bipartisan bill aims to give the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) “new tools and authorities to regulate digital commodities,” according to the announcement of the bill by the U.S. Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry.

Senator Stabenow commented:

One in five Americans have used or traded digital assets — but these markets lack the transparency and accountability that they expect from our financial system. Too often, this puts Americans’ hard-earned money at risk.

“That’s why we are closing regulatory gaps and requiring that these markets operate under straightforward rules that protect customers and keep our financial system safe,” she added.

The overview of the legislation published by the committee states that the bill “closes regulatory gaps by requiring all digital commodity platforms — including trading facilities, brokers, dealers, and custodians — to register with the CFTC.” It also “authorizes the CFTC to impose user fees on digital commodity platforms to fully fund its oversight of the digital commodity market.” In addition, the bill “recognizes that other financial agencies have a role in regulating digital assets that are not commodities, but function more like securities or forms of payment.”

Senator Boozman noted:

Our bill will empower the CFTC with exclusive jurisdiction over the digital commodities spot market, which will lead to more safeguards for consumers, market integrity and innovation in the digital commodities space.

“This legislation would provide the CFTC with the necessary visibility into the marketplace to respond to emerging risks and protect consumers, while also providing regulatory certainty to digital commodity platforms,” Senator Thune clarified.

Bu hekayədəki etiketlər

What do you think about the Digital Commodities Consumer Protection Act? Aşağıdakı şərh bölməsində bizə bildirin.

Kevin Helms

A student of Austrian Economics, Kevin found Bitcoin in 2011 and has been an evangelist ever since. His interests lie in Bitcoin security, open-source systems, network effects and the intersection between economics and cryptography.
Şəkil kreditləri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

İmtina: Bu məqalə yalnız məlumat məqsədi daşıyır. Bu, birbaşa təklif və ya alış və ya satma təklifi deyil, və ya hər hansı bir məhsulun tövsiyəsi və ya təsdiqi, xidmətlər, və ya şirkətlər. krakow3d.com investisiya təmin etmir, vergi, qanuni, və ya mühasibat məsləhətləri. Nə şirkət, nə də müəllif məsuliyyət daşımır, birbaşa və ya dolayı yolla, hər hansı məzmunun istifadəsi və ya ona etibar edilməsi nəticəsində və ya bununla əlaqədar səbəb olduğu və ya səbəb olduğu iddia edilən hər hansı zərər və ya itki üçün, bu məqalədə qeyd olunan mallar və ya xidmətlər.

Oxuyun imtina